www.watjakrawad.com
นางบุษรา  เขินอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรดิ
 
 
หน้าหลัก
ประวัติ
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
จำนวนนักเรียน
รางวัลต่างๆ
แผนที่
บรรยากาศโรงเรียน
 
  เครือข่ายโรงเรียนสองภาษา
   
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ
โรงเรียนวัดหัวลำโพง
โรงเรียนวัดปทุมคงคา
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
โรงเรียนวัดศรีสุก
โรงเรียนบางยี่ขัน
โรงเรียนวัดราชบพิตร
   
   
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
สำนักการศึกษา
   
   
 
1
 
   
   
   
 

        โรงเรียนวัดจักรวรรดิขอเชิญผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดจักรวรรดิ..

       ขอเชิญผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ในวันที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดจักรวรรดิ ผู้ที่สนใจสอบถามและรับใบสมัครเข้าร่วมอบรมฯได้ที่ฝ่ายธุรการ รับจำนวนจำกัด

       โรงเีรียนวัดจักรวรรดิจะเปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ตามประกาศของสำนักการศึกษากรุงเทพฯมหานคร << ดูรายละเอียด..

       โรงเรียนวัดจักรวรรดิจะเปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2554 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

       โรงเรียนวัดจักรวรรดิและวัดจักรวรรดิราชาวาสขอเชิญนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมวางพานพุ่มถวายพระพรพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัด จักรวรรดิราชาวาส ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 08.00 น.  

 
     
 
 
พระเทพฯพระราชทานฝีพระหัต
เรียนดนตรี
เลือกประธานนักเรียนปี 2554
มอบเสื้อกันฝน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................................................................................................................................................
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ  เลขที่ 225/1 ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-2218723