www.watjakrawad.com
นางบุษรา  เขินอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรดิ
 
 
หน้าหลัก
ประวัติ
เกี่ยวกับโรงเรียน
บุคลากร
จำนวนนักเรียน
รางวัลต่างๆ
แผนที่
บรรยากาศโรงเรียน
 
  เครือข่ายโรงเรียนสองภาษา
   
โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ
โรงเรียนวัดหัวลำโพง
โรงเรียนวัดปทุมคงคา
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
โรงเรียนวัดเศวตฉัตร
โรงเรียนวัดศรีสุก
โรงเรียนบางยี่ขัน
โรงเรียนวัดราชบพิตร
   
   
   
สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
สำนักการศึกษา
   
   
 
1
 
   
   
   
 
จำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดจักรวรรดิ
     
 
                                                                                                                   ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2554
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...........................................................................................................................................................................................
โรงเรียนวัดจักรวรรดิ  เลขที่ 225/1 ถนนจักรวรรดิ  แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพฯ 10100
โทร. 02-2218723